Enkele gebeurtenissen, uit Westwoud:
De grenspaal tussen Westwoud en Hoogkarspel met het jaartal 1754 is een grenspaal van de Steede Grootebroek".
Op het schild van de leeuw staat het wapen van de „Steede Grootebroek".
De paal gaf dé grens aan met de „Steede van Westwoude".
Westwoud werd in 1413 verheven tot de „Steede van Westwoude".
Het bestond uit Westwoud, Ooster- en Westerblokker.
In 1492 werd Binnenwijzend aan de Steede van Westwoude toegevoegd.
Het werd vertegenwoordigd door een burgemeester, evenals Ooster- en Westerblokker.
Uitbreiding van de rechten of de verbeurdverklaring daarvan, was vaak het gevolg van het voor of tegen de graven te zijn bij geschillen.
Grootebroek en Bovenkarspel tot de Steede Broek is op 2 augustus 1364.

In 1911 oprichting van een gasfabriek bestemd voor licht, warmte en kracht voor 5 gemeenten in de Streek n.l.
Westwoud, Blokker, Hoogkarspel, Grootebroek en Bovenkarspel.
Totale Kosten ruim ƒ 300,000,00.

In 1912 stemde de raad voor oprichting van een electrische centrale.
Na veel onderhandelen en praten kwam de aansluiting van electrische stroom
voor de gemeente Westwoud pas in 1916 tot stand.

In 1914 krijgt de gemeente Westwoud aansluiting op het rijkstelegraaf en telefoonnet,
door de oprichting van een telefoonkantoor en het aanstellen van een telegrambezorger.

De collecte voor de watersnood van 1916 bracht in de gemeente Westwoud ƒ 2040,00 op.
Voor die tijd een zeer hoog bedrag.

In 1918 werd de paardentramlijn Hoorn-Enkhuizen opgeheven.

In 1920 werd te Westwoud de R.K. Geitenfokvereniging opgericht.
Aan de gemeente werd om subsidie gevraagd.

In maart 1922 had in Westwoud een stemming plaats betreffende de aansluiting
op het Prov. Waterleidingsnet (P.W.N.). 230 stemmen vóór, 26 tegen en 34 geen mening.
In april 1923 stemde de gemeenteraad vóór aansluiting en
in 1925 kwam de aansluiting tot stand.

2 april 1923 Exploitatie van de autobus onderneming Hoorn-Enkhuizen.
De gemeente Westwoud geeft hiervoor subsidie.

l juli 1925 Sluiting van de openbare school te Binnenwijzend bij Koninklijk Besluit dd. 15 april 1925.


* Bron: Gemeentearchief Westwoud, (notulen in het Westfries Archief)